Dr.Öğr.Üyesi
Filiz CİCİOĞLU
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İletişim
(264) 295 63 81